Chatgpt Nederlands  thumbnail

Chatgpt Nederlands

Published Dec 30, 23
7 min read


Ze kunnen de tekst kritiekloos voor waar aannemen. Het gebruik van deze software kan mogelijk een impact hebben op lees- en schrijfvaardigheid. Chat, GPT is een webapplicatie - chatgpt plus features. Alle vragen die iemand stelt, alle antwoorden die terugkomen en alle verdere interactie met de website worden bij het bedrijf Open, AI geregistreerd

In de privacyvoorwaarden staat om welke gegevens het gaat. In het geval van Chat, GPT is het goed om te weten dat Open, AI de website presenteert als open test. Het kan alle ingevoerde gegevens gebruiken om het taalmodel achter Chat, GPT te verbeteren. chatgpt plus features. Het is dan ook niet verstandig om persoonlijke gegevens en details in te voeren

Dit is lang niet altijd te achterhalen en dat is ook één van de redenen waarom Chat, GPT de onderwijswereld zo bezighoudt. Wanneer de schrijfstijl in een verslag afwijkt van de gebruikelijke schrijfstijl van een leerling, kan dit duiden op een Chat, GPT-tekst. Het is goed om op te merken dat Chat, GPT niet zelf ‘nadenkt’: het kan alleen maar echt ogende teksten maken.

Als u Chat, GPT vraagt om bronnen, dan zal het in veel gevallen met bronnen komen die echt lijken, maar niet bestaan. De uitingen van de software zijn uniek; de teksten zijn niet op internet terug te vinden. De standaard plagiaatcheckers werken dan ook niet (chatgpt plus features). Als een leerling slim omgaat met de output van Chat, GPT en hier en daar nog iets aanpast, of juist een paar fouten laat zitten voor de geloofwaardigheid, dan wordt het voor leraren lastig om het gebruik van de software op te sporen

Er zijn verschillende ontwikkelaars die aan detectietools werken, sommigen daarvan zijn ook al op de markt. Waar voorheen het detecteren vooral mogelijk was met Engelse teksten, werken er nu ook partijen aan detectietools voor Nederlandstalige teksten. Taalmodellen worden echter ook steeds beter, dus detectietools moeten zich blijven vernieuwen om de ontwikkelingen bij te benen.

Wat Is Chatgpt: Alles Wat Je Moet Weten

Dan is er nog de vraag wat er met de uitkomsten van een detectietool wordt gedaan. De tools kunnen alleen een indicatie geven met een bepaalde mate van zekerheid (chatgpt plus features). Het is geen daadwerkelijke 100%-detectie. De tool maakt een eerste check mogelijk en geeft een oordeel (real/fake) zodat de leerkracht snel kan zien of een leerling wellicht gebruik heeft gemaakt van Chat, GPT om er vervolgens zelf nog een nadere analyse op los te laten

Het is van belang om de inschatting van een detectietool nooit als enige graadmeter te gebruiken. Als een leerling of student een tekst inlevert die vermoedelijk via Chat, GPT is geproduceerd, dan is dat in ieder geval aanleiding voor een gesprek. Klopt het dat Chat, GPT eraan te pas kwam? Waarom? Is de software voor een specifiek onderdeel gebruikt? Kortom: het is goed om te checken of een leerling Chat, GPT heeft gebruikt en zo ja waarvoor, en dus niet zomaar aan te nemen dat dat is gebeurd.De mogelijkheden van grote taalmodellen vragen hoe dan ook om een kritische en creatieve kijk op onderwijs en toetsing. Er zijn misschien andere manieren om te achterhalen wat een leerling weet en wat hij of zij van de stof heeft begrepen - chatgpt plus features. Denk aan presentaties, mondelinge toetsvormen, enzovoort. Of overweeg om Chat, GPT juist een prominentere plaats te geven in taalonderwijs en onderwijs in digitale vaardigheden

Welke resultaten geeft Chat, GPT en wat vinden we daarvan? Bij digitaal toetsen is het mogelijk om devices zo in te stellen (kiosk-modus) dat een leerling tijdens een toets geen toegang heeft tot Chat, GPT. Hiervoor bespraken we al de voor- en nadelen van Chat, GPT voor het onderwijs. Er zijn ook algemene kritische noten te kraken over het gebruik van dergelijke technologie.

Verborgen arbeid: alles lijkt vanzelf en geautomatiseerd te gaan bij Chat, GPT. Maar in lagelonenlanden worden mensen aan het werk gezet voor een goede werking van het taalmodel. chatgpt plus features. Ze krijgen bijvoorbeeld verschrikkelijke teksten te zien, die ze moeten ze filteren en classificeren, om zo te bepalen of het model wel of niet teksten moet gebruiken als trainingsdata

Chatgpt Versus Microsoft Copilot: Wat Is Het Verschil?

Geen toestemming voor tekstgebruik: taalmodellen gebruiken teksten van internet die door anderen zijn geschreven en die daar eigenaar van zijn, zonder dat hiervoor toestemming is gegeven. Dit ‘tekstkapitaal’ wordt ingezet om hier zelf aan te verdienen en om tekstverwerking te automatiseren. Alleen voor big tech: grote taalmodellen vragen om een grote portemonnee.

De rekenkracht die nodig is om deze modellen te trainen verdubbelt elke 3 tot 4 maanden (chatgpt plus features). Dat betekent een toename in CO₂-uitstoot en dat staat haaks op de klimaatdoelen om CO₂-uitstoot te verminderen. Wat de precieze CO₂-footprint van het taalmodel is dat Chat, GPT gebruikt is niet daadwerkelijk bekend en zou verder onderzocht moeten worden

Gratis is in dit geval dus ook betalen met onze data (chatgpt plus features). Hoewel we nog niet weten wat Chat, GPT en grote taalmodellen uiteindelijk gaan betekenen voor het onderwijs, geven we hier toch enkele algemene adviezen en overwegingen. Taalmodellen zoals Chat, GPT zijn een hype. Van hypes weten we nog niet precies welke impact de technologie zal hebben, hoe de technologie het beste kan worden toegepast en wat we hierbij echt bruikbaar en acceptabel vinden

In de praktijk zal moeten blijken of en op welke manier deze technologie impact maakt op het onderwijs. chatgpt plus features. Tegelijkertijd zijn er nu al concrete vragen rond de chatbot. Mag hij worden gebruikt voor toetsen en examens, wanneer wel en wanneer zeker niet? In ieder geval is het belangrijk om hier helder over te zijn in het examenreglement

Het gaat om een vorm van artificial intelligence waar we iets van moeten vinden en waar we ‘iets mee moeten’, zelfs als we besluiten om de technologie (in sommige onderwijssituaties) niet in te zetten. Probeer deze technologie in ieder geval uit. Niet per se gelijk in een les, maar door bijvoorbeeld samen als team de tool uit te proberen in een sessie.

Masterclass Over Toepassingen En Gevolgen Van Chatgpt

Wat betekent het bestaan van deze technologie voor ons handelen? Voor de leerdoelen? Hoe gaan we hierover met de leerlingen in gesprek? Verken ook als onderwijsteam hoe tegen deze technologie wordt aangekeken (chatgpt plus features). Moet deze technologie omarmd worden of niet? Moeten we hiermee experimenteren, moeten we deze al gebruiken in de lespraktijk? Organiseer ook het gesprek met leerlingen over deze technologie: wat kan deze technologie wel en niet? Welke mogelijkheden en bedreigingen zien zij? Wat kan het betekenen voor het onderwijs? In dit artikel wierpen we al enkele ethische vragen op over het gebruik van Chat, GPT

Wanneer en hoe mogen leerlingen gebruikmaken van Chat, GPT bij toetsen en examens? Leg het helder vast in het examenreglement. Lees onze 11 tips voor de korte en lange termijn over generatieve AI bij toetsing. De onderwijswereld is vol van chatbot Chat, GPT. Hoe kunnen scholen omgaan met deze vorm van artificial intelligence die in een paar tellen geloofwaardige teksten voor boekverslagen, essays en andere huiswerkopdrachten produceert? Delen .

En als dat moment daar is, wie durft dan nog Chat, GPT te corrigeren (bijv. t. chatgpt plus features. g.v. mogelijke biases in antwoorden) en hoe serieus worden die mensen dan nog genomen? Dit is effectief toch hoe het internet al langere tijd werkt. Mensen nemen zaken blind aan zonder zelf onderzoek te doen

Hoe vaak ik intern vloek tegen Google omdat het me alleen recente berichten over onderwerp X geeft terwijl ik specifiek aangeef van welk jaartal ik het wil hebben, etc. chatgpt plus features. Vervolgens moet je Google 'voor de gek' gaan houden met je zoektermen om hopelijk dan toch wat relevante zoekresultaten te krijgen

Wikipedia als de 'waarheid' bestempel, wat natuurlijk zeer zeker niet handig is. chatgpt plus features. Zeker als je zo nu en dan fouten tegenkomt in bepaalde pagina's realiseer je je dat weer. Dus voor het gros van het internet bezoekende mensen zal er helemaal niets veranderen! Ik was van het weekend LTT Wanshow aan het luisteren en daar hadden ze het voor een groot deel van de 'show' Chat, GPT

Spelen Met Chatgpt - Stadsarchief Amsterdam

Zo ook met Google, tegenwoordig is een goede ITer niet meer iemand die alleen de stof in het hoofdje stampt en dat vervolgens weer ophoest. Googlen is een essentiële vaardigheid voor een ITer, goede zoekopdrachten invoeren en de resultaten beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid. Vervolgens die opgezochte informatie goed kunnen verwerken (en zelf testen).Imho niet erg (chatgpt plus features). Moet je je eens voorstellen hoeveel tijd redacteurs zouden kunnen besteden aan het schrijven van inhoudelijk sterke artikelen als ze nieuwsartikelen posten kunnen offloaden aan een neural network. chatgpt plus features. ;-)